Leeropbrengsten aardrijkskunde en geschiedenis

27-3-2023

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken leerlingen van het Bonnefanten College bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis aan leeropbrengsten.

Een leeropbrengst is een praktische toepassing van geografische of historische thema's die tijdens de les aan bod zijn gekomen. De leerling maakt zelf de transfer tussen het thema en een zelf gekozen leeropbrengst. Het hoofddoel is om de intrinsieke motivatie en daardoor ook het leerrendement van de leerling te vergroten.

Op de foto's zijn de leeropbrengsten van klas GTH1F te zien. Overkoepelende thema was 'Landschapszones'. 

Leeropbrengsten(1)
Leeropbrengsten(2)
Leeropbrengsten(3)
Leeropbrengsten(4)