Bonnefanten Afspraken

De school is voor leerlingen en docenten een werk- en leefomgeving. Overal waar mensen in groepsverband met elkaar leven en werken, zijn regels nodig om alles soepel te laten verlopen. Een deel van deze regels zijn beschreven in het Leerlingenstatuut en geldt voor het gehele Bonnefanten College.

Het Leerlingenstatuut is te vinden op onze website.

 

Onze Bonnefanten Afspraken zijn leidend voor ons gedrag.
Dat betekent dat iedereen zich op een normale en respectvolle manier gedraagt in school en daarbuiten.
1.     De enige leerlingeningang is via de ingang bij het sportveld.
2.     Je volgt altijd de aanwijzingen van het personeel op.
3.     Je hebt je leerlingenpas altijd bij je en laat deze zien op verzoek.
4.     Kun je geen gebruik maken van de trappen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een liftpas. 
       Mocht dit nodig zijn, meld je dan bij de servicebalie of de teamleider. Dan zal bekeken worden of je hiervoor in aanmerking komt.
       De regels voor het gebruik van de liftsleutel vind je terug op de liftpas.
5.    Zet fietsen en scooters op de daarvoor bestemde plaatsen op het schoolterrein of fietsenkelder.
       LET OP: de fietsenkelder is alleen bestemd voor eerstejaars leerlingen.
6.    Het gebruik van digitale media is alleen toegestaan buiten de klaslokalen en OLC of binnen de lessituatie, mits de docent of coach toestemming heeft 
       gegeven. Beeld- en geluidsopnames mogen vanwege privacy alleen worden gemaakt met expliciete toestemming van de schoolleiding of van een 
       medewerker.
7.    Tijdens de pauzes blijven alle leerlingen op het schoolterrein. Zij blijven in de hal/aula of op het
       schoolplein. Dit op aanwijzing van het dagrooster/de docent.
8.    Eten en drinken mag in en rond de aula en buiten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Het nuttigen van 
       water is op de gehele school toegestaan, mits toestemming gegeven is door de desbetreffende docent.
9.    Wil je naar het toilet? Dat kan tijdens de pauzes en leswisselingen.
10. Jassen, mutsen, petten en dergelijke blijven buiten de lokalen (in kluis of op kapstok).
11. Roken is op het gehele terrein van het Bonnefanten College niet toegestaan. Dit verbod geldt ook voor de directe omgeving van de poort en bij de 
      personeelsingang. (Deze regel geldt ook voor e-sigaretten).
12. Het gebruik van alcoholische dranken en/of verdovende middelen/Energy drinks is niet toegestaan.

 

Aankomst op school:  

    • Niet blijven hangen in de fietsenstalling, fietsen netjes plaatsen in de desbetreffende rekken.
    • Toegang tot gebouw alleen via de fietsenkelder (leerlingen maken dus geen gebruik van de voordeur). Ook niet bij het verlaten van de school.
    • Niet voor de eerste bel naar de gangen/lokalen.
    • Jas ophangen in de gang of opbergen in je kluisje.
    • Geen kostbaarheden, gsm, sleutels in je jas laten zitten.
    • Zorg ervoor dat je bij de tweede bel in het lokaal bent

 

Na schooltijd niet blijven hangen in en rond het gebouw.


Te laat komen

De docent noteert dit in Somtoday (zie ook te-laat-komers regeling).

Bij te laat na het tweede belsignaal van het eerste uur, een te-laat-briefje halen bij de servicebalie.


Verwijderd uit de les:

De leerling gaat zich melden bij de medewerker van het servicecenter. Daar krijgt de leerling een formulier lesverwijdering. Dit moet volledig ingevuld worden en op het einde van de les gaat de leerling met dit formulier terug naar de vakdocent die hem/haar verwijderd heeft. De docent bepaalt welk vervolg dit gaat hebben. Docent noteert lesverwijdering in Somtoday onder het kopje “LE”. Ouders kunnen dit dan ook zien.