Beroeps- en maatschappelijk georiënteerde stages

Maatschappelijke oriëntatie

Onze school staat midden in de maatschappij en wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving. Leerlingen leren zowel binnen als buiten de school. We willen de leermogelijkheden buiten de school uitbreiden. Hiervoor hebben we structurele samenwerkingsverbanden met vervolgonderwijs, bedrijven en instellingen en bereiden we op die manier onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de maatschappij.

Een actieve invulling van de opdracht tot bevordering van de kennis, houding en vaardigheden die leerlingen in staat stelt hun rol als burger in de samenleving in te nemen is van groot belang en daarom opgenomen in het curriculum. Daarom bieden we voor de leerlingen van TL 3 en TL 4 de maatschappelijke stage aan en zijn onze leerlingen verplicht om deze te volbrengen. Voor de onderbouw bieden we diverse vormen van stages aan: beroepsoriënterende maar ook meer maatschappelijk georiënteerde stages.

Ik sta midden in de maatschappij
Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 42