Aanmelden

Aanmelden voor de brugklas

Er is een centrale aanmeldweek van 20 februari tot en met 3 maart 2023 om uw zoon of dochter aan te melden voor onze school.

Een toelatingscommissie beslist over de toelating in overleg met de basisschool. De toelating wordt zo spoedig mogelijk per mail of brief bevestigd en uiterlijk vóór 1 mei 2023. Wanneer nodig volgt er een aanmeldgesprek met leerling en ouder.

Bij aanmelding vóór 1 mei 2023 wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een bij de school passend advies geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst en alleen aangenomen indien er plek is.

Alle ingeschreven leerlingen ontvangen in de week van 17 juli 2023 verdere informatie over de start van het nieuwe schooljaar.

De aanmeldperiode is afgelopen. U kunt altijd voor meer informatie mailen naar info@bonnefantencollege.nl