Informatie voor ouders

Ouders

De betrokkenheid van ouders bij onze leerlingen en de school vinden wij heel belangrijk.

Binnen onze school is er ook een ouderraad. De ouderraad is bedoeld om de ouderbetrokkenheid bij de school te verhogen. Uit onderzoek weten we dat sterke ouderbetrokkenheid de leeromgeving positief beïnvloedt en dus uiteindelijk leidt tot betere schoolprestaties.

Kijk voor meer uitleg over de ouderraad bij de rubriek 'Ouderraad'.