Ouderraad

De ouderraad

De ouderraad wil de dialoog met de docenten, de schoolleiding en de leerlingen opzoeken. De raad biedt ouders een platform om zich uit te spreken over allerlei zaken die de school en het onderwijs betreffen.
Daarnaast worden in de ouderraad algemene thema’s besproken, zoals ontwikkelingen die de toekomst van het onderwijs in Maastricht raken (denk aan het Masterplan en de samenwerking met andere scholen), onderwijsvernieuwing, veiligheid, gezonde voeding en pedagogisch klimaat op school en daarbuiten, of meer actuele concrete thema’s zoals pesten, gebruik van alcohol en drugs.

De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de MR en is daarmee een klankbord voor de schoolleiding. De ouderraad heeft overigens geen formeel instemmings- dan wel adviesrecht. Dat is voorbehouden aan de Medezeggenschapsraad. 

Heeft u vragen, tips, een advies of wilt u lid worden of eens graag een vergadering van de ouderraad bijwonen? Dan kunt u contact opnemen via e-mailadres: ouderraad.bonnefanten@gmail.com

 

Leden:

  • Souâd Helly 
  • Maud Kurvers
  • Ilona Lahou
  • Cilly Vlemmix
Ouderraad