Hier gaan wij voor!

Visie

Kwaliteitsbewust
Het Bonnefanten College legt de lat hoog wat betreft de kwaliteit van de lessen. Wij voeren hierover continu het gesprek met elkaar waardoor wij kwaliteitsbewust zijn én blijven. Daarnaast werken we structureel aan de optimalisatie van de leskwaliteit. Iedere docent op het Bonnefanten College is zich bewust van de verschillen tussen leerlingen en past zijn les(voorbereiding) daarop aan met behulp van differentiëren.

Leerlingen in beeld
Op het Bonnefanten College hebben we intensief contact en een goede relatie met onze leerlingen. We kennen de pedagogische en didactische context van de leerlingen. Hierdoor weten wij wat de leerlingen willen en kunnen. Wij zorgen voor de juiste omstandigheden waarbinnen ze zich (verder) kunnen ontwikkelen.

Samenwerken en verbeteren
Vanuit onze kernwaarden vinden wij samenwerking essentieel. Samen met onze medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere partners bouwen wij aan het Bonnefanten College waar elke leerling en medewerker zich prettig voelt.