Ik ben omdat wij zijn

Identiteit

Onze school maakt deelt uit van een scholengemeenschap die bestaat uit de locatie Bonnefanten College aan de Eenhoornsingel en de Bernard Lievegoed School (BLS), waar vrije school onderwijs gegeven wordt.
De identiteit van ons onderwijs is: algemeen bijzonder.

Scholen voor algemeen bijzonder onderwijs zijn niet gebonden aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming, maar zijn neutraal. Op onze school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, onafhankelijk van welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. 
Ons onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en levensbeschouwelijke overtuiging.

Op het Bonnefanten College werken we vanuit twee kernwaarden:

Ik ben omdat wij zijn (Ubuntu)

&

Bouwen

“Ik ben.... omdat wij zijn!” Ubuntu is een van origine (Zuidelijk) Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van nu, veel kan leren. Het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Bouwen: samen bouwen aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.


Uitgangspunten van ons onderwijs
:

  • Iedereen welkom.
  • Iedereen benoembaar.
  • Wederzijds respect.
  • Waarden en normen.
  • Van en voor de samenleving.