Arbeidsomstandigheden

Veiligheid en Arbo

Op onze school bestaat een arbowerk-groep en functioneert een bedrijfs-hulpverleningsploeg. De naam arbo is afgeleid van “arbeidsomstandigheden”. De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat de werkgever niet alleen zorg behoort te dragen voor de veiligheid in het schoolcomplex, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van leerlingen en personeel. Veilige werkomstandigheden en overzichtelijke werkplekken behoren bij het arbobeleid. De werkgroep coördineert het bedrijfshulpverleningsplan en bedrijfshulpverlening en de arbocoördinator verzorgt de jaarlijkse voorlichting aan de nieuwe brugklassers betreffende ontruiming van gebouwen. De groep bedrijfshulpverleners Bonnefanten College bestaat uit gecertificeerde medewerkers die regelmatig worden bijgeschoold. Ze zijn werkzaam verspreid over het gehele complex zodat bij een calamiteit een snelle inzet mogelijk is.

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 84