Onze school beschikt over een schoolveiligheidsplan.

In dit schoolveiligheidsplan wordt verwezen naar verschillende bijlagen. 
Deze zijn niet allemaal gepubliceerd. Mocht u een document willen inzien, dan kunt u dat via: info@bonnefantencollege.nl doorgeven.
Op afspraak kunt u het betreffende document dan komen inzien.

Een aantal documenten zijn gepubliceerd op onze website. Dit zijn o.a.:

Anti-pestprotocol
POS
Verzuimbeleid
Leerlingenstatuut