De leerling centraal!

Missie


Waar staan we voor:

We staan voor goed onderwijs voor iedereen in Maastricht West. Het Bonnefanten College biedt breed onderwijs aan voor alle leerlingen in de omgeving, gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die hij/zij in de toekomst nodig heeft op school, in zijn/haar omgeving en in de vervolgloopbaan. De leerling op het Bonnefanten College krijgt hierbij de juiste ondersteuning vanuit de school in samenwerking met de ouders/verzorgers.

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 81