Onderwijsinspectie

Inspectie van het Onderwijs

Het toezicht op de school berust bij de Inspectie van het Onderwijs. 

Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht bij:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 088-6696060

Vertrouwensinspecteur
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het centrale meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie op maandag t/m vrijdag 0900-1113111