Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Schoolvakanties

De vakanties staan los van de toetsweken.

Bij het plannen van uw eigen vakanties kan niet afgeweken worden van de vastgelegde schoolvakantieweken.

Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een gedetailleerde jaaragenda, die echter altijd onder voorbehoud is.
Op de website is de geactualiseerde versie te vinden.

In de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar gepubliceerd wordt staan een aantal dagen gepland waarop gewerkt wordt met een verkort lesrooster.

De school kan op deze middagen activiteiten organiseren waaraan de leerlingen verplicht zijn deel te nemen.
Denk hierbij aan workshops, stagedagen, voorbereiding toetsweek, buitenschoolse opdrachten, excursies, verdiepingsopdrachten (door leerlingen zelfstandig ondernomen), etc.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende vakanties en vrije dagen vastgesteld:

Herfstvakantie

Maandag 24 oktober 2022 tot en met zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie

Maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

Carnavalsvakantie

Maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023

Meivakantie

Maandag 24 april tot en met zondag 7 mei 2023

Zomervakantie

Maandag 17 juli tot en met zondag 27 augustus 2023

 

VRIJE DAGEN

Studiedag personeel

Vrijdag 17 februari 2023

Paasmaandag

Maandag 10 april 2023

Hemelvaart

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren

Maandag 29 mei 2023