Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Schoolvakanties

De vakanties staan los van de toetsweken.

Bij het plannen van uw eigen vakanties kan niet afgeweken worden van de vastgelegde schoolvakantieweken.

Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een gedetailleerde jaaragenda, die echter altijd onder voorbehoud is.
Op de website is de geactualiseerde versie te vinden.

In de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar gepubliceerd wordt staan een aantal dagen gepland waarop gewerkt wordt met een verkort lesrooster.

De school kan op deze middagen activiteiten organiseren waaraan de leerlingen verplicht zijn deel te nemen.
Denk hierbij aan workshops, stagedagen, voorbereiding toetsweek, buitenschoolse opdrachten, excursies, verdiepingsopdrachten (door leerlingen zelfstandig ondernomen), etc.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de volgende vakanties en vrije dagen vastgesteld:

SCHOOLVAKANTIES

Herfstvakantie

Vrijdag 13 oktober 2023 tot en met zondag 22 oktober 2023

Kerstvakantie

Maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024

Carnavalsvakantie

Maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2024

Meivakantie

Maandag 29 april tot en met zondag 12 mei 2024

Zomervakantie

Maandag 8 juli tot en met zondag 18 augustus 2024

 

VRIJE DAGEN

   

Studiedag personeel

Vrijdag 9 februari 2024

Paasmaandag/dinsdag

Maandag 1 en dinsdag 2 april 2024

Pinksteren

Maandag 20 mei 2024