Vakanties en vrije dagen 2024-2025

Schoolvakanties

De vakanties staan los van de toetsweken.

Bij het plannen van uw eigen vakanties kan niet afgeweken worden van de vastgelegde schoolvakantieweken.

Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een gedetailleerde jaaragenda, die echter altijd onder voorbehoud is.
Op de website is de geactualiseerde versie te vinden.

In de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar gepubliceerd wordt staan een aantal dagen gepland waarop gewerkt wordt met een verkort lesrooster.

De school kan op deze middagen activiteiten organiseren waaraan de leerlingen verplicht zijn deel te nemen.
Denk hierbij aan workshops, stagedagen, voorbereiding toetsweek, buitenschoolse opdrachten, excursies, verdiepingsopdrachten (door leerlingen zelfstandig ondernomen), etc.

Voor het schooljaar 2024-2025 zijn de volgende vakanties en vrije dagen vastgesteld:

SCHOOLVAKANTIES

 

Herfstvakantie

Vrijdag 18 oktober tot en met zondag 27 oktober 2024

Kerstvakantie

Maandag 23 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025

Carnavalsvakantie

Maandag 3 maart tot en met zondag 9 maart 2025

Meivakantie

Maandag 21 april tot en met maandag 5 mei 2025

Zomervakantie

Maandag 7 juli tot en met zondag 17 augustus 2025

 

 

VRIJE DAGEN

Studiedag personeel

Vrijdag 28 februari 2025

Hemelvaart

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025

Pinksteren

Maandag 9 juni 2025