Informatie aanname nieuwe leerlingen schooljaar 2024-2025

23-4-2024 dinsdag 23 april 2024

Leerlingen die vóór 1 mei 2024 bij het Bonnefanten College zijn aangemeld zullen in principe geplaatst worden bij ons op school.
Leerlingen die ná 1 mei 2024 aangemeld worden, zullen op een wachtlijst geplaatst worden.

Uiterlijk vrijdag 26 april a.s. zullen de ouders/verzorgers van de aangemelde brugklasleerlingen een brief ontvangen waarin aangegeven staat dat de leerling aangenomen wordt en geplaatst wordt in een leerweg conform het advies van de basisschool.