De procedure voor schorsing en verwijdering van een leerling kunt u hiernaast lezen.