Toekomst inrichting onderwijs Maastricht

Het college van bestuur van LVO, locatiedirecteuren én rectoren van de verschillende scholen in Maastricht hebben een voorlopige keuze gemaakt over het voortgezet onderwijs in Maastricht. 1 juni, jongstleden, was er een online webinar over de nieuwste ontwikkelingen. U kunt de PowerPoint van deze avond nog eens rustig teruglezen via de onderstaande knop.

Plan Maastricht