De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

 

​LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur

De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter

Lid college van bestuur: vacature

 

Meer informatie is te vinden op https://www.stichtinglvo.nl/college-van-bestuur/

U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl