Schoolleiding

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van het Bonnefanten College berust bij de rector, 2 conrectoren en
2 teamleiders

De rector is integraal verantwoordelijk voor de locatie.

 

Rector 
De heer P.M. Linsen
p.linsen@stichtinglvo.nl

 

Conrectoren

Mevrouw R. Joosten
r.joosten@stichtinglvo.nl 

Mevrouw drs. M.E.J. Maes
m.maes@stichtinglvo.nl

 

Teamleider organisatie
De heer B. Schroeder
b.schroeder@stichtinglvo.nl

 

Teamleider OOP
m.hardij@stichtinglvo.nl 

 

 

Voor het maken van een afspraak met iemand van de schoolleiding kunt u contact opnemen met de managementassistente, mw. I. Pletzers:
i.pletzers@stichtinglvo.nl

 

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 8