Directie en teamleiders

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van het Bonnefanten College berust bij de rector, 2 conrectoren en
1 teamleider.

De rector is integraal verantwoordelijk voor de locatie.

 

Rector 
De heer P.M. Linsen
p.linsen@stichtinglvo.nl

 

Conrectoren

Mevrouw drs. M.E.J. Maes
m.maes@stichtinglvo.nl

De heer G. Willems
guido.willems@stichtinglvo.nl

 

Teamleider
De heer F. Maassen
f.maassen@stichtinglvo.nl

 

Voor het maken van een afspraak met iemand van de schoolleiding kunt u contact opnemen met de managementassistente, mw. I. Pletzers:
i.pletzers@stichtinglvo.nl 

 

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 8