Dyslexieprotocol

Dyslexie

De signalering en begeleiding van leerlingen met dyslexie vanaf de brugklas tot en met het Centraal Examen worden beschreven in het dyslexie-protocol. Het uitgangspunt is een goede afstemming tussen de hulpvraag van de dyslectische leerling en de begeleiding die onze school kan bieden. Wij bieden een specifiek zorgbeleid aan leerlingen met een dyslexie-verklaring. Wij vinden het belangrijk om over actuele kennis en kunde te beschikken om te gaan met verschillen in ontwikkeling van kinderen. Ieder dyslectisch kind is echter anders.

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 18