Leerlingbegeleiding

Brugklas

Juist vanwege de grote stap die de nieuwe leerlingen maken, van basisschool naar voortgezet onderwijs, besteden wij grote aandacht aan deze groep leerlingen. Een centrale rol in de opvang en begeleiding van de brugklasleerlingen heeft de brugklasmentor. Aandachtspunten zijn onder andere het invullen van de agenda, het leren en maken van het huiswerk en het leren van proefwerken.

Daarnaast biedt de school ook hulp bij reken- en taalzwakte, bij faalangst en bij problemen op sociaal en emotioneel vlak.

Het leren leren van leerlingen krijgt speciale aandacht.

De overige klassen

Ook de leerlingen in de derde klas zetten een grote stap, nl. naar de bovenbouw. Zij krijgen te maken met de profielkeuze en nieuwe vakken. Bij het maken van de juiste keuzes spelen de decanen en de mentoren een belangrijke rol.

Naast de begeleiding bij de studie vindt er ook begeleiding plaats op sociaal-emotioneel gebied door de mentoren, leerlingbegeleiding en het Zorg Advies Team.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding wordt bij ons op school aangeboden in samenwerking met Lyceo.

Meer informatie over dit instituut vindt u op onze website.

Ook begeleiden de stagiaires van Fontys die bij ons op school stagelopen de leerlingen met hun huiswerk.

In het Open Leer Centrum kunnen de leerlingen na schooltijd zelfstandig studeren. Hierbij kunnen ze ook gebruik maken van de computers in deze ruimte.