Belangrijke zaken op een rijtje

20 februari t/m 3 maart 2023: centrale aanmeldweek via een link op onze website.

Vanaf 13 maart 2023:
- Aanmeldformulieren Bonnefanten College per e-mail naar alle ouders/verzorgers.
- Aanmeldformulieren Bonnefanten College retour via aanmelding@bonnefantencollege.nl
- Overdrachten basisscholen.
- Besprekingen aannamecommissie.
- Wanneer nodig aanmeldgesprek met leerling en ouder/verzorger.

Vóór 1 mei 2023: schriftelijke bevestiging van inschrijving.
Week van 17 juli 2023: informatie start schooljaar per e-mail en per post.

Algemene vragen:      info@bonnefantencollege.nl

Ondersteuning & Begeleiding:      g.feij@stichtinglvo.nl

Onderwijs & aanbod:      guido.willems@stichtinglvo.nl