Belangrijke zaken op een rijtje

Maandag 25 maart 2024, 00:00 uur tot en met zondag 31 maart 2024, 23:59 uur: centrale aanmeldweek via een link op onze website.

De centrale aanmeldweek voor nieuwe leerlingen is afgelopen.

Wilt u uw zoon/dochter nog aanmelden?
Stuur dan een e-mail naar: i.pletzers@stichtinglvo.nl 

Vanaf 8 april 2024:
- Aanmeldformulieren Bonnefanten College per e-mail naar alle ouders/verzorgers.
- Aanmeldformulieren Bonnefanten College retour via aanmelding@bonnefantencollege.nl
- Overdrachten basisscholen.
- Besprekingen aannamecommissie.
- Wanneer nodig aanmeldgesprek met leerling en ouder/verzorger.

Vóór 1 mei 2024: schriftelijke bevestiging van inschrijving.
Week van 8 juli 2024: informatie start schooljaar per e-mail en per post.

Algemene vragen:      info@bonnefantencollege.nl

Ondersteuning & Begeleiding:      g.feij@stichtinglvo.nl

Onderwijs & aanbod:      guido.willems@stichtinglvo.nl