Belangrijke zaken op een rijtje

1 t/m 8 maart 2021: centrale aanmeldweek via een link op onze website.

Vanaf 9 maart 2021:
-Aanmeldformulieren Bonnefanten College per mail naar alle ouders/verzorgers
-Aanmeldformulieren Bonnefanten College retour via aanmelding@bonnefantencollege.nl
-Overdrachten basisscholen
-Besprekingen aannamecommissie
-Wanneer nodig aanmeldgesprek met leerling en ouder

Vóór 1 mei 2021: Schriftelijke bevestiging van inschrijving
Week van 26 juli 2021: informatie start schooljaar per mail en briefpost

Algemene vragen:      info@bonnefantencollege.nl

Ondersteuning & Begeleiding:      g.feij@stichtinglvo.nl

Onderwijs & aanbod:      guido.willems@stichtinglvo.nl