Belangrijke zaken op een rijtje

25 februari t/m 7 maart 2022: centrale aanmeldweek via een link op onze website.

Vanaf 10 maart 2022:
- Aanmeldformulieren Bonnefanten College per e-mail naar alle
  ouders/verzorgers
- Aanmeldformulieren Bonnefanten College retour via
aanmelding@bonnefantencollege.nl
- Overdrachten basisscholen
- Besprekingen aannamecommissie
- Wanneer nodig aanmeldgesprek met leerling en ouder

Vóór 1 mei 2022: schriftelijke bevestiging van inschrijving
Week van 27 juli 2022: informatie start schooljaar per e-mail en per post

Algemene vragen:      info@bonnefantencollege.nl

Ondersteuning & Begeleiding:      g.feij@stichtinglvo.nl

Onderwijs & aanbod:      guido.willems@stichtinglvo.nl