Zit jij in groep 8?

Naar de brugklas

Het Bonnefanten College is een brede school. Je kunt hier aanmelden met de volgende schooladviezen:
- vwo
- havo
- vmbo-theoretische leerweg (mavo)
- vmbo-gemengde leerweg
- vmbo-kader
- vmbo-basis

In de onderbouw werken we met zogenaamde dakpanklassen in 3 niveau kolommen. Namelijk niveau BK, niveau GTH en niveau HV. In deze dakpanklassen wordt de leerstof aangeboden op het niveau van de leerling. Wanneer mogelijk proberen we zoveel mogelijk leerlingen van hetzelfde niveau bij elkaar in de klas te plaatsen.

Samen met de leerling en ouder bekijken wij, gedurende de onderbouw, op welk niveau hij of zij functioneert (determinatie). Vanuit een dakpanklas hebben de leerlingen altijd de mogelijkheid door te stromen naar een hoger eindniveau als we denken dat ze dit aankunnen. Vanaf de bovenbouw gaan leerlingen door in het bepaalde eindniveau richting het diploma. Voor de nieuwe brugklassers zal dat zijn:
- vmbo-basis
- vmbo-kader
- vmbo nieuwe leerweg. Dit gaat de GL en TL vervangen. Voor meer info: https://www.platformsvmbo.nl/projecten/nieuwe-leerweg 
- havo
- vwo