Eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

De mentor

Een van de leerkrachten van een groep, de mentor, heeft een speciale taak. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en de leerkrachten die met deze groep kinderen te maken heeft. De mentor bewaakt de doorgaande ontwikkelingslijn en communiceert dit met de ouders en met het zorgteam.
Tijdens het eerste en tweede leerjaar worden leerlingen door de mentor speciaal begeleid met betrekking tot onderwerpen als omgaan met medeleerlingen, normen en waarden, seksualiteit, genotmiddelen, veiligheid en oriëntatie op de loopbaan.
De mentor in de bovenbouw zal het accent meer leggen op het begeleiden in het proces dat de leerlingen naar het eindexamen toe doormaken.

De mentoren zijn, liefst buiten de lestijd, via het algemene telefoonnummer van de school bereikbaar (043 - 3 54 12 34).

De mentoren voor het schooljaar 2023-2024:

 

Klas

Naam mentor

BK1A

Dhr. B. Schroeder

BK1B

Dhr. R. Hannen

BK1C

Dhr. T. van Kuijk

BK1D

Dhr. E. Gijbels

BK1E

Dhr. C. Houten

GTH1F

Dhr. R. Puts

GTH1G

Dhr. N. Delahaije

GTH1H

Mw. S. Schrieder

GTH1I

Mw. I. de Vos

HV1J

Mw. M. Wang

BK2A

Mw. K. Schiffelers

BK2B

Dhr. A. Maoujoudi

BK2C

Mw. W. Libens

BK2D

Dhr. F. Essers

BK2E

Dhr. X. Emmen

GTH2F

Mw. Y. Tegouana

GTH2G

Dhr. Y. Verbueken

GTH2H

Dhr. J. Janssen

HV2I

Mw. I. Prick

B3A

Dhr. L. Vandecaetsbeek

K3B

Mw. L. Hendriks

K3C

Mw. S. Wijenbergh

K3D

Dhr. M. Martin 

K3E

Mw. M. Hoofs

TL3F

Mw. T. Vahsen

TL3G

Mw. E. Zegels

TL3H

Mw. M. Vink

H3I

Mw. A. Ruijters

H3J

Dhr. J. Kramer

V3K

Mw. E. Lekner

B4A

Dhr. H. Janssen

K4B

Dhr. F. Buijkx

K4C

Dhr. R. Nelissen

K4D

Mw. F. Wilms

TL4E

Mw. M. van der Wees

TL4F

Dhr. N. van Lieshout

H4G

Dhr. K. Straeten

H4H

Mw. M. Vischer

V4i

Mw. B. Damoiseaux

H5A

Dhr. N. Cremers

H5B

Dhr. H. Herkert

V5C

Mw. R. Zwartkruis

V6A

Mw. V. Alkemade