Eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

De mentor

Een van de leerkrachten van een groep, de mentor, heeft een speciale taak. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en de leerkrachten die met deze groep kinderen te maken heeft. De mentor bewaakt de doorgaande ontwikkelingslijn en communiceert dit met de ouders en met het zorgteam.
Tijdens het eerste en tweede leerjaar worden leerlingen door de mentor speciaal begeleid met betrekking tot onderwerpen als omgaan met medeleerlingen, normen en waarden, seksualiteit, genotmiddelen, veiligheid en oriëntatie op de loopbaan.
De mentor in de bovenbouw zal het accent meer leggen op het begeleiden in het proces dat de leerlingen naar het eindexamen toe doormaken.

De mentoren zijn, liefst buiten de lestijd, via het algemene telefoonnummer van de school bereikbaar (043 - 3 54 12 34).

De mentoren voor het schooljaar 2022-2023:

KLAS MENTOR
BK1A Dhr. B. Schroeder
BK1B Mw. S. Kuypers
BK1C Dhr. C. Houten
BK1D Dhr. E. Gijbels
BK1E Dhr. R. Hannen
GTH1F Dhr. N. Delahaije
GTH1G Dhr. J. Verbueken
GTH1H Dhr. J. Janssen
HV1i Mw. M. Wang
BK2A Mw. M. van der Wees
BK2B Dhr. A. Maoujoudi
BK2C Mw. M. Vink
BK2D Mw. K. Schiffelers
GTH2E Dhr. N. Cremers
GTH2F Mw. A. Ruijters
GTH2G Dhr. B. Haenen
HV2H Dhr. R. Puts
HV2i Mw. I. Prick
B3A Mw. W. Libens
K3B  Dhr. R. Nelissen
K3C Mw. M. Hoofs
K3D Dhr. H. Janssen
K3E Dhr. F. Tessers 
TL3F Mw. T. Vahsen
TL3G Mw. E. Zegels
H3H Mw. B. Vossen
H3i Mw. A. Landman
V3J Mw. E. Lekner
B4A Mw. F. Wilms
K4B Mw. S. Wijenbergh
K4C Dhr. J. Kramer
K4D Dhr. F. Buijkx
TL4E Dhr. F. Dassen
TL4F Dhr. N. van Lieshout
TL4G Dhr. J. van Petten
H4H Mw. D. Valin
H4i Mw. M. Vischer
H4J Dhr. K. Straeten
V4K Dhr. J. Hecker 
H5A Dhr. M. Héman
H5B Mw. R. Zwartkruis
H5C Dhr. H. Herkert
V5D Dhr. J. Hecker