Eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

De mentor

Een van de leerkrachten van een groep, de mentor, heeft een speciale taak. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en de leerkrachten die met deze groep kinderen te maken heeft. De mentor bewaakt de doorgaande ontwikkelingslijn en communiceert dit met de ouders en met het zorgteam.
Tijdens het eerste en tweede leerjaar worden leerlingen door de mentor speciaal begeleid met betrekking tot onderwerpen als omgaan met medeleerlingen, normen en waarden, seksualiteit, genotmiddelen, veiligheid en oriëntatie op de loopbaan.
De mentor in de bovenbouw zal het accent meer leggen op het begeleiden in het proces dat de leerlingen naar het eindexamen toe doormaken.

De mentoren zijn, liefst buiten de lestijd, via het algemene telefoonnummer van de school bereikbaar (043 - 3 54 12 34).

De mentoren voor het schooljaar 2019-2020:

Klas Naam mentor
EB1A Dhr. R. de Vries: roel.devries@stichtinglvo.nl 
EB1B Mw. S. Kuypers: s.kuypers@stichtinglvo.nl
EB1C Dhr. C. Houten: camiel.houten@stichtinglvo.nl
EB1D Dhr. F. Buijkx: f.buijkx@stichtinglvo.nl
EB1E Dhr. E. Gijbels: e.gijbels@stichtinglvo.nl
EB1F Mw. K. Schiffelers: k.schiffelers@stichtinglvo.nl
EB1G Mw. H. van Dam:h.vandam@stichtinglvo.nl
TB1H Mw. A. Landman: a.landman@stichtinglvo.nl
TB1I Mw. J. Rusche: j.rusche@stichtinglvo.nl
TBIJ Mw. I. Prick: i.prick@stichtinglvo.nl
TB2A Mw. M. Vink: m.vink@stichtinglvo.nl
TB2B Dhr. J. van Petten: j.vanpetten@stichtinglvo.nl
TB2C Mw. K. Vossen: k.vossen@stichtinglvo.nl
TB2D Mw. F. van Rijn: f.vanrijn@stichtinglvo.nl 
TB2E Dhr. R. Nelissen: r.nelissen@stichtinglvo.nl
ET3A Dhr. N. van Lieshout: n.vanlieshout@stichtinglvo.nl
ET3B Mw. G. Mantz: g.mantz@stichtinglvo.nl
TH3A Dhr. P. Wijnhoven: p.wijnhoven@stichtinglvo.nl
TH3B Mw. B. Damoiseaux: b.damoiseaux@stichtinglvo.nl
TH3C Dhr. R. van Laar: r.vanlaar@stichtinglvo.nl
Havo 4:  
Mentor 1 Dhr. M. Husson: m.husson@stichtinglvo.nl
Mentor 2 Mw. J. Poncelet: j.poncelet@stichtinglvo.nl
Mentor 3 Mw. C. Benedictus: c.benedictus@stichtinglvo.nl
Mentor 4 Dhr. J. Ummels: j.ummels@stichtinglvo.nl
Mentor 5 Dhr. D. Walravens: d.walravens@stichtinglvo.nl 
Mentor 6 Mw. R. Zwartkruis: r.zwartkruis@stichtinglvo.nl
ETL4A Dhr. F. Dassen: f.dassen@stichtinglvo.nl 
ETL4B Mw. B. van Rijn: b.vanrijn@stichtinglvo.nl
ETL4C Dhr. H. Nelissen: h.nelissen@stichtinglvo.nl 
TH5A Mw. M. van Appeven: m.vanappeven@stichtinglvo.nl 
TH5B Dhr. J. Hecker: j.hecker@stichtinglvo.nl
TH5C Mw. B. Muijtjens: b.muijtjens@stichtinglvo.nl