Eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

De mentor

Een van de leerkrachten van een groep, de mentor, heeft een speciale taak. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en de leerkrachten die met deze groep kinderen te maken heeft. De mentor bewaakt de doorgaande ontwikkelingslijn en communiceert dit met de ouders en met het zorgteam.
Tijdens het eerste en tweede leerjaar worden leerlingen door de mentor speciaal begeleid met betrekking tot onderwerpen als omgaan met medeleerlingen, normen en waarden, seksualiteit, genotmiddelen, veiligheid en oriëntatie op de loopbaan.
De mentor in de bovenbouw zal het accent meer leggen op het begeleiden in het proces dat de leerlingen naar het eindexamen toe doormaken.

De mentoren zijn, liefst buiten de lestijd, via het algemene telefoonnummer van de school bereikbaar (043 - 3 54 12 34).

De mentoren voor het schooljaar 2021-2022:

Klas

Naam mentor

BK1A

Dhr. B. Schroeder

BK1B

Mw. S. Kuypers

BK1C

Dhr. C. Houten

BK1D

Dhr. E. Gijbels

GTH1E

Dhr. N. Cremers

GTH1F

Mw. W. Libens

GTH1G

Mw. A. Ruijters

HV1H

Mw. M. Wang

HV1i

Dhr. R. Puts

BK2A

Dhr. A. Maoujoudi

BK2B

Mw. K. Schiffelers

BK2C

Mw. M. van der Wees

BK2D

Dhr. R. Nelissen

BK2E

Mw. M. Vink

GTH2F

Dhr. J. van Petten

GTH2G

Mw. K. Vossen

GTH2H

Dhr. N. Delahaije

HV2i

Mw. A. Landman

HV2J

Mw. I. Prick

B3A

Mw. F. Wilms

K3B

Mw. S. Wijenbergh

K3C

Dhr. F. Tessers

K3D

Dhr. F. Buijkx

TL3E

Dhr. R. Blom

TL3G

Mw. T. Vahsen

H3H

Mw. B. Vossen

H3i

Dhr. P. Wijnhoven

V3J

Mw. K. Hendrikx

TL4A

Dhr. N. van Lieshout

TL4B

Dhr. F. Dassen

H4C

Mw. F. van Rijn

H4D

Dhr. I. Cox

H4E

Mw. M. Vischer

H4F

Dhr. M. Héman

V4G

Dhr. J. Hecker

H5A

Mw. B. Muijtjens

H5B

Dhr. H. Herkert

H5C

Mw. R. Zwartkruis