Eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

De mentor

Een van de leerkrachten van een groep, de mentor, heeft een speciale taak. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en de leerkrachten die met deze groep kinderen te maken heeft. De mentor bewaakt de doorgaande ontwikkelingslijn en communiceert dit met de ouders en met het zorgteam.
Tijdens het eerste en tweede leerjaar worden leerlingen door de mentor speciaal begeleid met betrekking tot onderwerpen als omgaan met medeleerlingen, normen en waarden, seksualiteit, genotmiddelen, veiligheid en oriëntatie op de loopbaan.
De mentor in de bovenbouw zal het accent meer leggen op het begeleiden in het proces dat de leerlingen naar het eindexamen toe doormaken.

De mentoren zijn, liefst buiten de lestijd, via het algemene telefoonnummer van de school bereikbaar (043 - 3 54 12 34).

De mentoren voor het schooljaar 2020-2021:

 

Klas

Naam mentor

BK1A

Dhr. R. de Vries

BK1B

Mw. S. Kuijpers

BK1C

Dhr. C. Houten

BK1D

Dhr. F. Buijkx

BK1E

Dhr. E. Gijbels

GTH1F

Dhr. J. van Petten

GTH1G

Mw. K. Vossen

GTH1H

Dhr. J. Peeters

HV1i

Mw. A. Landman

BK2A

Mw. K. Schiffelers

BK2B

Dhr. A. Maoujoudi

BK2C

Mw. M. Vink

BK2D

Dhr. F. Tessers  

BK2E

Dhr. R. Nelissen

GTH2F

Mw. W. Libens

GTH2G

Mw. A. Ruijters

GTH2H

Mw. B. Drozdowska

HV2i

Mw. J. Rusche

HV2J

Mw. I. Prick

TL3A

Mw. G. Mantz

TL3B

Mw. T. Vahsen

H3C

Dhr. P. Wijnhoven

H3D

Mw. F. van Rijn

H3E

Mw. B. Damoiseaux

H3F

Mw. B. Vossen

TL4A

Dhr. N. van Lieshout

TL4B

Dhr. F. Dassen

H4C

Mw. J. Poncelet

H4D

Dhr. J. Kooijman

H4E

Mw. R. Zwartkruis

H4F

Dhr. E. Augustin

H5A

Mw. B. Muijtjens

H5B

Dhr. H. Herkert

H5C

Dhr. J. Hecker

H5D

Dhr. M. Husson