Bonnefanten Afspraken

Leerlingenstatuut

Klik HIER voor het Leerlingenstatuut dat in mei 2022 herzien is en vastgesteld is door de schoolleiding en de MR.

Bonnefanten Afspraken

Onze Bonnefanten Afspraken zijn leidend voor ons gedrag.
Dat betekent dat iedereen zich op een normale en respectvolle manier gedraagt in school en daarbuiten.

 1. De enige leerlingeningang is via de ingang bij het sportveld.
 2. Je volgt altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 3. Je hebt je leerlingenpas altijd bij je en laat deze zien op verzoek.
 4. Kun je geen gebruik maken van de trappen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een liftpas.
  Mocht dit nodig zijn, meld je dan bij de servicebalie of de teamleider. Dan zal bekeken worden of je hiervoor in aanmerking komt. De regels voor het gebruik van de liftsleutel vind je terug op de liftpas.
 5. Zet fietsen en scooters op de daarvoor bestemde plaatsen op het schoolterrein of fietsenkelder.
 6. Het gebruik van digitale media is alleen toegestaan buiten de klaslokalen en OLC of binnen de lessituatie, mits de docent of coach toestemming heeft gegeven. Beeld- en geluidsopnames mogen vanwege privacy alleen worden gemaakt met expliciete toestemming van de schoolleiding of van een medewerker.
 7. Tijdens de pauzes blijven alle leerlingen op het schoolterrein. Zij blijven in de kantine/leercentra/aula of op het schoolplein. Dit op aanwijzing van het dagrooster/de docent.
 8. Eten en drinken mag in en rond de aula en buiten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Het nuttigen van water is op de gehele school toegestaan, mits toestemming gegeven is door de desbetreffende docent.
 9. Wil je naar het toilet? Dat kan tijdens de pauzes en leswisselingen.
 10. Jassen, mutsen, petten en dergelijke blijven buiten de lokalen (in kluis of op kapstok).
 11. Roken is op het gehele terrein van het Bonnefanten College niet toegestaan. Dit verbod geldt ook voor de directe omgeving van de poort en bij de personeelsingang en ingang aan de achterzijde bij de sporthal (deze regel geldt ook voor e-sigaretten).
 12. Het gebruik van alcoholische dranken en/of verdovende middelen/Energy drinks is niet toegestaan.

De school is voor leerlingen en docenten een werk- en leefomgeving. Overal waar mensen in groepsverband met elkaar leven en werken, zijn regels nodig om alles soepel te laten verlopen. Een deel van deze regels zijn beschreven in het Leerlingenstatuut en geldt voor het gehele Bonnefanten College.